artykuł nr 1

Harmonogram wypłat zasiłków stałych oraz...

Harmonogram wypłat zasiłków stałych oraz wydawania bonów

artykuł nr 2

Harmonogram uiszczania opłat za usługi...

Harmonogram uiszczania opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

artykuł nr 3

Harmonogram uiszczania opłat za pobyt w...

Harmonogram uiszczania opłat za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych i mieszkaniu chronionym