artykuł nr 1

Harmonogram wypłat Dodatków Mieszkaniowych i Energetycznych w 2021 roku

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, że w 2021 r. dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne wypłacane będą:

 • w styczniu dodatki mieszkaniowe od 11.01.2021 r., dodatki energetyczne od 29.01.2021 r.
 • w lutym od 10.02.2021 r.
 • w marcu od 10.03.2021 r.
 • w kwietniu od 09.04.2021 r.
 • w maju od 10.05.2021 r.
 • w czerwcu od 10.06.2021 r.
 • w lipcu od 09.07.2021 r.
 • w sierpniu od 10.08.2021 r.
 • we wrześniu od 10.09.2021 r.
 • w październiku od 11.10.2021 r.
 • w listopadzie od 10.11.2021 r.
 • w grudniu od 10.12.2021 r.