artykuł nr 1

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Dożywianie...

Ogłoszenie nr 510025640-N-2020 z dnia 12-02-2020 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim: Dożywianie dzieci w szkołach na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w 2020 roku, polegające na przygotowaniu, dostarczaniu (dowozie) i wydawaniu gorącego jednodaniowego posiłku.

artykuł nr 2

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Miejski...

Ogłoszenie nr 510025642-N-2020 z dnia 12-02-2020 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim: Przygotowanie i wydawanie posiłków dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim w 2020 roku wraz z przejęciem pracowników Zamawiającego w trybie art. 23 (1) kodeksu pracy