artykuł nr 1

Zawiadomienie o wyborze oferty na zakup i...

Zawiadomienie o wyborze oferty na zakup i jednorazową dostawę artykułów przemysłowych - gier planszowych i terapeutycznych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim w ramach projektu „Razem Raźniej” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

artykuł nr 2

Unieważnienie zapytania ofertowego na Zakup i...

Unieważnienie zapytania ofertowego na Zakup i dostawa materiałów rękodzielniczych do wykorzystania podczas warsztatów i zajęć dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim w ramach projektu „Razem Raźniej:

artykuł nr 3

Zawiadomienie o wyborze oferty na zakup i...

Zawiadomienie o wyborze oferty na zakup i jednorazowa dostawa artykułów materiałów zużywalnych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim w ramach projektu „Razem Raźniej” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim

artykuł nr 4

Zaproszenie do składania ofert na „Zakup i...

Zaproszenie do składania ofert na „Zakup i jednorazowa dostawa artykułów materiałów zużywalnych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim w ramach projektu „Razem Raźniej””

artykuł nr 5

Zaproszenie do składania ofert na „Zakup i...

Zaproszenie do składania ofert na „Zakup i jednorazowa dostawa artykułów przemysłowych - gier planszowych i terapeutycznych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim w ramach projektu „Razem Raźniej””