artykuł nr 1

Dostęp do Informacji Publicznej

Informacja publiczna nie zamieszczona na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej, może być udostępniana na wniosek, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2016 r. poz.1764 z późn. zm.)

Wniosek należy złożyć w formie pisemnej według poniższego wzoru, na adres jednostki