artykuł nr 1

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim z dn. 09.02.2021