artykuł nr 1

Forma prawna

Jednostka organizacyjna Gminy Ostrowiec Świętokrzyski utworzona na podstawie Uchwały nr XV/84/90 z dnia 24 kwietnia 1990 roku.

Statut jednostki przyjęty Uchwałą nr XXXIX/502/2009 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 2 czerwca 2009 r. oraz zmieniony w latach następnych kolejnymi uchwałami.