artykuł nr 1

Majątek jednostki

Mienie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim stanowią środki trwałe, wyposażenie i wartości niematerialne potrzebne do realizacji zadań statutowych przekazywane m. in. na podstawie Zarządzeń Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.