artykuł nr 1

Dochody i straty

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, a pobrane dochody odprowadza na rachunek budżetu miasta. MOPS prowadzi gospodarkę finansową na zasadach ustalonych dla jednostek budżetowych, zgodnie z uchwałą Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski.
Gospodarka finansowa prowadzona jest w oparciu o Zarządzenie Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w sprawie prowadzenia gospodarki finansowej MOPS. Plan finansowy MOPS Ostrowiec Św. wprowadzany jest zarządzeniem Dyrektora MOPS.