artykuł nr 1

Ocena Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski za rok 2019

artykuł nr 2

Sprawozdanie za rok 2019 z realizacji Gminnego Programu Wspierającego Rozwiązywanie Problemu Bezdomności w Ostrowcu Świętokrzyskim na lata 2017-2020

artykuł nr 3

Sprawozdanie za rok 2019 z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2019-2021

artykuł nr 4

Sprawozdanie za rok 2019 z realizacji Programu Wspierania Osób Starszych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim na lata 2016-2020

artykuł nr 5

Sprawozdanie za 2019 r. z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015- 2021 w gminie Ostrowiec Świętokrzyski

Dostępne kategorie:
2019 r.
2020 r.
2021 r.