artykuł nr 1

Kontrola Urzędu Miasta w Ostrowcu...

Zakres kontroli: Zamówienia publiczne realizowane w 2018 roku

artykuł nr 2

Kontrola Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego...

Zakres kontroli: Ocena funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy (od 1 stycznia 2018 r. do dnia kontroli)

artykuł nr 3

Notatka informacyjna z przeprowadzonych czynności...

Notatka informacyjna z przeprowadzonych czynności sprawdzających realizację zaleceń z zadania audytowego nr 1/2018

artykuł nr 4

Informacja pokontrolna dot. projektu AKCJA...

Informacja pokontrolna dot. projektu AKCJA AKTYWIZACJA