artykuł nr 1

Unieważnienie postępowania - Wycieczka autokarowa do miejscowości Chrusty dla 34 osób dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim w ramach projektu „Razem Raźniej” skierowane do podmiotów ekonomii społecznej (PES)

A.261.19.2020

W związku z wszczętym w dniu 03.07.2020 r. zapytaniem ofertowym na Wycieczkę autokarowa do miejscowości Chrusty dla 34 osób dla potrzeb  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim w ramach projektu „Razem Raźniej” skierowane do podmiotów ekonomii społecznej (PES):

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim unieważnia postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego z dnia 03.07.2020 r. na „Wycieczka autokarowa do miejscowości Chrusty dla 34 osób dla potrzeb  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim w ramach projektu „Razem Raźniej” skierowane do podmiotów ekonomii społecznej (PES)”, ponieważ złożone oferty przekraczają możliwości finansowe Zamawiającego.
W związku z powyższym Zamawiający unieważnia postępowanie.

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim
mgr Magdalena Salwerowicz