artykuł nr 1

Unieważnienie postępowania - Zorganizowanie trzech spotkań integracyjnych dla uczestników projektu „Razem Raźniej” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim” skierowane do podmiotów ekonomii społecznej (PES)

A.261.18.2020

W związku z wszczętym w dniu 03.07.2020 r. zapytaniem ofertowym na Zorganizowanie trzech spotkań integracyjnych dla uczestników projektu „Razem Raźniej” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim” skierowane do podmiotów ekonomii społecznej (PES):

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim unieważnia postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego z dnia 03.07.2020 r. na „Zorganizowanie trzech spotkań integracyjnych dla uczestników projektu „Razem Raźniej” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim” skierowane do podmiotów ekonomii społecznej (PES)”, ponieważ złożone oferty przekraczają możliwości finansowe Zamawiającego.
W związku z powyższym Zamawiający unieważnia postępowanie.

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim
mgr Magdalena Salwerowicz