artykuł nr 1

Zmiana treści ogłoszenia na zakup niszczarki dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim, informuje o zmianie treści ogłoszenia na zakup i dostawę niszczarki dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim w załączniku Nr 1 (specyfikacja niszczarki) w następujący sposób:

Było:
Załącznik Nr 1 (specyfikacja niszczarki)

Metal Detector, system automatycznego oliwienia noży,

Powinno być :
Załącznik Nr 1 (specyfikacja niszczarki)

System automatycznego oliwienia noży,

 

Pozostałe warunki zaproszenia do składania ofert, w tym termin składania i wykonania zamówienia nie ulegną zmianie.

Z-ca Dyrektora
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim

mgr Joanna Wierzbińska