artykuł nr 1

Unieważnienie zapytania ofertowego na świadczenie usług Terapeuty uzależnień dla uczestników projektu „Razem Raźniej” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim skierowane do podmiotów ekonomii społecznej (PES):

A.261.23.2020

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim unieważnia postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego z dnia 16.07.2020 r. na „świadczenie usług Terapeuty uzależnień dla uczestników projektu „Razem Raźniej” realizowanego przez  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim skierowane do podmiotów ekonomii społecznej (PES)”, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta.
W związku z powyższym Zamawiający unieważnia postępowanie.