artykuł nr 1

Informacja o wynikach postępowania na badania lekarskie z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami

A.261.57.2020

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, że zapytanie ofertowe na  „badania lekarskie z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami” wygrała firma:
„Rodzina” Sp. z o.o.
Os. Słoneczne 43, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
za cenę sumaryczną: 212,00 zł + 61,00 zł = 273,00 zł
uzyskując 100 punktów