artykuł nr 1

Informacja o wynikach postępowania na świadczenie usług konsultacji profilaktyczno-terapeutycznych przez specjalistę profilaktyki uzależnień na rzecz podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

A.261.56.2020

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, że zapytanie ofertowe na  „świadczenie usług konsultacji profilaktyczno-terapeutycznych przez specjalistę profilaktyki uzależnień na rzecz podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski” wygrała Pani:
Sobczyk Katarzyna
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
za cenę: 4320,00 zł
uzyskując 100 punktów