artykuł nr 1

Unieważnienie postępowania na świadczenie porad psychologicznych na rzecz dzieci w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

A.261.55.2020

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, że postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na „świadczenie porad psychologicznych na rzecz dzieci w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski”, unieważnia się ponieważ złożone oferty przekraczały możliwości finansowe Zamawiającego.