artykuł nr 1

Unieważnienie zapytania ofertowego na „kompleksowe usługi pogrzebowe dla potrzeb Gminy Ostrowiec Świętokrzyski -Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim”

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, że postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na „kompleksowe usługi pogrzebowe dla potrzeb Gminy Ostrowiec Świętokrzyski -Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim”, unieważnia się ponieważ złożona oferta przekraczała możliwości finansowe Zamawiającego.