artykuł nr 1

Unieważnienie postępowania na zakup i dostawę sprzętu AGD i RTV do wykorzystania podczas warsztatów i zajęć dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim w ramach projektu „Razem Raźniej”

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim unieważnia postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego z dnia 05.06.2020 r. na „Zakup i  dostawa sprzętu AGD i RTV do wykorzystania podczas warsztatów i zajęć  dla potrzeb  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim w ramach projektu „Razem Raźniej””, ponieważ złożone oferty przekraczały możliwości finansowe Zamawiającego.

W związku z powyższym Zamawiający unieważnia postępowanie.

 

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim
mgr Magdalena Salwerowicz