artykuł nr 1

Informacja o wynikach postępowania świadczenie usług Terapeuty uzależnień w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim - w ramach projektu „Akcja Aktywizacja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020, pod nazwą „Akcja Aktywizacja”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, że zapytanie ofertowe na „świadczenie usług Terapeuty uzależnień w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim - w ramach projektu „Akcja Aktywizacja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, pod nazwą „Akcja Aktywizacja” wygrała Pani:
Kraus Małgorzata
Ostrowiec Świętokrzyski
za cenę: 3240 zł
uzyskując sumę 100 punktów

 

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim
mgr Magdalena Salwerowicz