artykuł nr 1

Ogłoszenie o zamówieni na usługi społeczne - Świadczenie usług opieki wytchnieniowej dla mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w 2020 r.

Ogłoszenie o zamówieni na usługi społeczne

Nr postępowania: A.262.2.2020

Świadczenie usług opieki wytchnieniowej dla mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w 2020 r.

Zamówienie na usługi społeczne o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w art. 138 g ust. 1 Prawa zamówień publicznych