artykuł nr 1

Zapewnienie osobom bezdomnym tymczasowego schronienia wraz z wyżywieniem w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi w roku 2021