artykuł nr 1

Unieważnienie zapytania ofertowego - „Zakup i jednorazowa dostawa artykułów materiałów zużywalnych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim w ramach projektu „Razem Raźniej”

A.261.21.2021

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim unieważnia postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego z dnia 22.03.2021 r. na „Zakup i jednorazowa dostawa artykułów materiałów zużywalnych dla potrzeb  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim w ramach projektu „Razem Raźniej” skierowane do podmiotów ekonomii społecznej (PES)”, ponieważ wpłynęła jedna oferta, która podlega odrzuceniu ze względu na brak spełnienia kryterium bycia Podmiotem Ekonomii Społecznej.

W związku z powyższym Zamawiający unieważnia postępowanie.