artykuł nr 1

Unieważnienie zapytania ofertowego na Zakup i dostawa materiałów rękodzielniczych do wykorzystania podczas warsztatów i zajęć dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim w ramach projektu „Razem Raźniej:

A.261.22.2021

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim unieważnia postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego z dnia 01.04.2021 r. na „Zakup i dostawa materiałów rękodzielniczych do wykorzystania podczas warsztatów i zajęć dla potrzeb  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim w ramach projektu „Razem Raźniej””, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta.

W związku z powyższym Zamawiający unieważnia postępowanie.