artykuł nr 1

Zawiadomienie o wyborze oferty na zakup i jednorazową dostawę artykułów przemysłowych - gier planszowych i terapeutycznych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim w ramach projektu „Razem Raźniej” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

A.261.23.2021

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, że postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na Zakup i jednorazową dostawę artykułów przemysłowych – gier planszowych i terapeutycznych dla potrzeb  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim w ramach projektu „Razem Raźniej” realizowanego przez  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim wygrała firma:

EL Hydro S.C.
Suchowola 6
26-020 Chmielnik
za cenę 4247,00 zł brutto
Uzyskując 100 pkt