artykuł nr 1

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne w naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Świętokrzyska 22 - podinspektor

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne w naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Świętokrzyska 22
nazwa stanowiska pracy: podinspektor

ilość stanowisk: 1

W wyniku weryfikacji ofert na w/w wolne stanowisko pracy – pod kątem wymogów formalnych, zamieszczonych w ogłoszeniu o naborze - do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowany został 1 kandydat, spełniających w/w wymagania formalne.

Lp.Nazwisko i imięMiejsce zamieszkania
1.Mroziński KamilOstrowiec Świętokrzyski

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ostrowcu Świętokrzyskim

mgr Magdalena Salwerowicz