artykuł nr 1

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został wybrany

Pan Kamil Mroziński.


Uzasadnienie dokonanego wyboru:
W wyniku przeprowadzonego naboru Komisja Rekrutacyjna stwierdziła, że Pan Kamil Mroziński spełnia wszystkie wymagania ogłoszone w naborze, posiada doświadczenie zawodowe i wiedzę i predyspozycje niezbędne do pracy na stanowisku

 

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ostrowcu Świętokrzyskim

mgr Magdalena Salwerowicz