artykuł nr 1

Sprawozdanie za 2019 r. z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015- 2021 w gminie Ostrowiec Świętokrzyski

Dostępne kategorie:
2019 r.