Rejestr zmian strony BIP:

Data: 2020-07-09 14:14
Dział: Zamówienia publiczne » Zamówienia publiczne poniżej 30000 euro
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiana opisu przedmiotu zamówienia - Zakup i dostawa artykułów materiałów zużywalnych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim w ramach projektu „Razem Raźniej”
Wykonanie: Sylwester Wesołowski
Data: 2020-07-09 14:13
Dział: Zamówienia publiczne » Zamówienia publiczne poniżej 30000 euro
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiana opisu przedmiotu zamówienia - Zakup i dostawa artykułów materiałów zużywalnych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim w ramach projektu „Razem Raźniej”
Wykonanie: Sylwester Wesołowski
Data: 2020-07-09 14:11
Dział: Zamówienia publiczne » Zamówienia publiczne poniżej 30000 euro
Opis zmian: dodanie artykułu: Zmiana opisu przedmiotu zamówienia - Zakup i dostawa artykułów materiałów zużywalnych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim w ramach projektu „Razem Raźniej”
Wykonanie: Sylwester Wesołowski
Data: 2020-07-08 14:44
Dział: Informacje podstawowe » Strona główna
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Witamy na naszej stronie BIP
Wykonanie: Sylwester Wesołowski
Data: 2020-07-08 14:40
Dział: Informacje podstawowe » Strona główna
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Witamy na naszej stronie BIP
Wykonanie: Sylwester Wesołowski
Data: 2020-07-08 13:21
Dział: Informacje podstawowe » Terminy wypłat i opłat » zasiłki z pomocy społecznej
Opis zmian: dodanie artykułu: Harmonogram uiszczania opłat za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych i mieszkaniu chronionym
Wykonanie: Sylwester Wesołowski
Data: 2020-07-08 12:44
Dział: Informacje podstawowe » Terminy wypłat i opłat » zasiłki z pomocy społecznej
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Harmonogram uiszczania opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Wykonanie: Sylwester Wesołowski
Data: 2020-07-08 12:44
Dział: Informacje podstawowe » Terminy wypłat i opłat » zasiłki z pomocy społecznej
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Harmonogram wpłat opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Wykonanie: Sylwester Wesołowski
Data: 2020-07-08 12:31
Dział: Inne » Do pobrania
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wniosek o wydanie zaświadczenia
Wykonanie: Sylwester Wesołowski
Data: 2020-07-08 12:31
Dział: Inne » Do pobrania
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wniosek o wydanie zaświadczenia
Wykonanie: Sylwester Wesołowski
Data: 2020-07-08 12:30
Dział: Inne » Do pobrania
Opis zmian: dodanie artykułu: Wniosek o wydanie zaświadczenia
Wykonanie: Sylwester Wesołowski
Data: 2020-07-08 12:25
Dział: Inne » Do pobrania
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego wraz z załącznikami
Wykonanie: Sylwester Wesołowski
Data: 2020-07-08 12:23
Dział: Inne » Do pobrania
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego wraz z załącznikami
Wykonanie: Sylwester Wesołowski
Data: 2020-07-08 12:22
Dział: Inne » Do pobrania
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego wraz z załącznikami
Wykonanie: Sylwester Wesołowski
Data: 2020-07-08 12:22
Dział: Inne » Do pobrania
Opis zmian: dodanie artykułu: Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego wraz z załącznikami
Wykonanie: Sylwester Wesołowski
Data: 2020-07-08 12:18
Dział: Inne » Do pobrania
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny lub jej duplikatu
Wykonanie: Sylwester Wesołowski
Data: 2020-07-08 12:17
Dział: Inne » Do pobrania
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wniosek o przyznanie stypendium dla ucznia zamieszkałego na terenie gminy Ostrowiec Świętokrzyski
Wykonanie: Sylwester Wesołowski
Data: 2020-07-08 12:17
Dział: Inne » Do pobrania
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wniosek o przyznanie stypendium dla ucznia zamieszkałego na terenie gminy Ostrowiec Świętokrzyski
Wykonanie: Sylwester Wesołowski
Data: 2020-07-08 12:16
Dział: Inne » Do pobrania
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wniosek o przyznanie stypendium dla ucznia zamieszkałego na terenie gminy Ostrowiec Świętokrzyski
Wykonanie: Sylwester Wesołowski
Data: 2020-07-08 12:15
Dział: Inne » Do pobrania
Opis zmian: dodanie artykułu: Wniosek o przyznanie stypendium dla ucznia zamieszkałego na terenie gminy Ostrowiec Świętokrzyski
Wykonanie: Sylwester Wesołowski
Data: 2020-07-08 12:08
Dział: Inne » Do pobrania
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny lub jej duplikatu
Wykonanie: Sylwester Wesołowski
Data: 2020-07-08 12:07
Dział: Inne » Do pobrania
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wzór wniosku o wydanie Karty Dużej Rodziny lub jej duplikatu
Wykonanie: Sylwester Wesołowski
Data: 2020-07-08 12:06
Dział: Inne » Do pobrania
Opis zmian: dodanie artykułu: Wzór wniosku o wydanie Karty Dużej Rodziny lub jej duplikatu
Wykonanie: Sylwester Wesołowski
Data: 2020-07-08 11:45
Dział: Inne » Do pobrania
Opis zmian: dodanie artykułu: Wzory wniosków o świadczenia dla rodzin (aktualizacja na dzień 16.06.2020 r.) do stosowania na bieżący okres a także na okres 2020/2021
Wykonanie: Sylwester Wesołowski
Data: 2020-07-07 13:50
Dział: Informacje podstawowe » Terminy wypłat » świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wypłata świadczenia Dobry Start w 2020 r.
Wykonanie: Sylwester Wesołowski
Data: 2020-07-07 13:49
Dział: Informacje podstawowe » Terminy wypłat » świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny
Opis zmian: dodanie artykułu: Wypłata świadczenia Dobry Start w 2020 r.
Wykonanie: Sylwester Wesołowski
Data: 2020-07-06 14:27
Dział: Zamówienia publiczne » Zamówienia publiczne poniżej 30000 euro
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zaproszenie do składania ofert - Zakup i dostawa artykułów materiałów zużywalnych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim w ramach projektu „Razem Raźniej”
Wykonanie: Sylwester Wesołowski
Data: 2020-07-06 14:27
Dział: Zamówienia publiczne » Zamówienia publiczne poniżej 30000 euro
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zaproszenie do składania ofert - Zakup i dostawa artykułów materiałów zużywalnych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim w ramach projektu „Razem Raźniej”
Wykonanie: Sylwester Wesołowski
Data: 2020-07-06 14:26
Dział: Zamówienia publiczne » Zamówienia publiczne poniżej 30000 euro
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zaproszenie do składania ofert - Zakup i dostawa artykułów materiałów zużywalnych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim w ramach projektu „Razem Raźniej”
Wykonanie: Sylwester Wesołowski
Data: 2020-07-06 14:26
Dział: Zamówienia publiczne » Zamówienia publiczne poniżej 30000 euro
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zaproszenie do składania ofert - Zakup i dostawa artykułów materiałów zużywalnych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim w ramach projektu „Razem Raźniej”
Wykonanie: Sylwester Wesołowski