Rejestr zmian strony BIP:

Data: 2021-04-08 13:48
Dział: Zamówienia publiczne » Zamówienia publiczne poniżej 130000,00 zł » Zamówienia publiczne poniżej 130000,00 zł - rok 2021
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o wyborze oferty na zakup i jednorazową dostawę artykułów przemysłowych - gier planszowych i terapeutycznych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim w ramach projektu „Razem Raźniej” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Wykonanie: Jacek Łakomiec
Data: 2021-04-08 13:43
Dział: Zamówienia publiczne » Zamówienia publiczne poniżej 130000,00 zł » Zamówienia publiczne poniżej 130000,00 zł - rok 2021
Opis zmian: dodanie artykułu: Unieważnienie zapytania ofertowego na Zakup i dostawa materiałów rękodzielniczych do wykorzystania podczas warsztatów i zajęć dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim w ramach projektu „Razem Raźniej:
Wykonanie: Jacek Łakomiec
Data: 2021-04-08 13:37
Dział: Zamówienia publiczne » Zamówienia publiczne poniżej 130000,00 zł » Zamówienia publiczne poniżej 130000,00 zł - rok 2021
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o wyborze oferty na zakup i jednorazowa dostawa artykułów materiałów zużywalnych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim w ramach projektu „Razem Raźniej” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim
Wykonanie: Jacek Łakomiec
Data: 2021-04-06 13:36
Dział: Zamówienia publiczne » Zamówienia publiczne o wartości równej lub powyżej 130000,00 zł » Zamówienia publiczne o wartości równej lub powyżej 130000,00 zł - rok 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapewnienie osobom bezdomnym tymczasowego schronienia wraz z wyżywieniem w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi w roku 2021
Wykonanie: Sylwester Wesołowski
Data: 2021-04-06 13:35
Dział: Zamówienia publiczne » Zamówienia publiczne o wartości równej lub powyżej 130000,00 zł » Zamówienia publiczne o wartości równej lub powyżej 130000,00 zł - rok 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapewnienie osobom bezdomnym tymczasowego schronienia wraz z wyżywieniem w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi w roku 2021
Wykonanie: Sylwester Wesołowski
Data: 2021-04-06 13:35
Dział: Zamówienia publiczne » Zamówienia publiczne o wartości równej lub powyżej 130000,00 zł » Zamówienia publiczne o wartości równej lub powyżej 130000,00 zł - rok 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapewnienie osobom bezdomnym tymczasowego schronienia wraz z wyżywieniem w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi w roku 2021
Wykonanie: Sylwester Wesołowski
Data: 2021-04-06 13:35
Dział: Zamówienia publiczne » Zamówienia publiczne o wartości równej lub powyżej 130000,00 zł » Zamówienia publiczne o wartości równej lub powyżej 130000,00 zł - rok 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapewnienie osobom bezdomnym tymczasowego schronienia wraz z wyżywieniem w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi w roku 2021
Wykonanie: Sylwester Wesołowski
Data: 2021-04-06 13:34
Dział: Zamówienia publiczne » Zamówienia publiczne o wartości równej lub powyżej 130000,00 zł » Zamówienia publiczne o wartości równej lub powyżej 130000,00 zł - rok 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapewnienie osobom bezdomnym tymczasowego schronienia wraz z wyżywieniem w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi w roku 2021
Wykonanie: Sylwester Wesołowski
Data: 2021-04-06 13:34
Dział: Zamówienia publiczne » Zamówienia publiczne o wartości równej lub powyżej 130000,00 zł » Zamówienia publiczne o wartości równej lub powyżej 130000,00 zł - rok 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapewnienie osobom bezdomnym tymczasowego schronienia wraz z wyżywieniem w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi w roku 2021
Wykonanie: Sylwester Wesołowski
Data: 2021-04-06 13:34
Dział: Zamówienia publiczne » Zamówienia publiczne o wartości równej lub powyżej 130000,00 zł » Zamówienia publiczne o wartości równej lub powyżej 130000,00 zł - rok 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapewnienie osobom bezdomnym tymczasowego schronienia wraz z wyżywieniem w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi w roku 2021
Wykonanie: Sylwester Wesołowski
Data: 2021-04-06 13:33
Dział: Zamówienia publiczne » Zamówienia publiczne o wartości równej lub powyżej 130000,00 zł » Zamówienia publiczne o wartości równej lub powyżej 130000,00 zł - rok 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapewnienie osobom bezdomnym tymczasowego schronienia wraz z wyżywieniem w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi w roku 2021
Wykonanie: Sylwester Wesołowski
Data: 2021-04-06 13:33
Dział: Zamówienia publiczne » Zamówienia publiczne o wartości równej lub powyżej 130000,00 zł » Zamówienia publiczne o wartości równej lub powyżej 130000,00 zł - rok 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapewnienie osobom bezdomnym tymczasowego schronienia wraz z wyżywieniem w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi w roku 2021
Wykonanie: Sylwester Wesołowski
Data: 2021-04-06 13:32
Dział: Zamówienia publiczne » Zamówienia publiczne o wartości równej lub powyżej 130000,00 zł » Zamówienia publiczne o wartości równej lub powyżej 130000,00 zł - rok 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapewnienie osobom bezdomnym tymczasowego schronienia wraz z wyżywieniem w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi w roku 2021
Wykonanie: Sylwester Wesołowski
Data: 2021-04-06 13:32
Dział: Zamówienia publiczne » Zamówienia publiczne o wartości równej lub powyżej 130000,00 zł » Zamówienia publiczne o wartości równej lub powyżej 130000,00 zł - rok 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapewnienie osobom bezdomnym tymczasowego schronienia wraz z wyżywieniem w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi w roku 2021
Wykonanie: Sylwester Wesołowski
Data: 2021-04-06 13:32
Dział: Zamówienia publiczne » Zamówienia publiczne o wartości równej lub powyżej 130000,00 zł » Zamówienia publiczne o wartości równej lub powyżej 130000,00 zł - rok 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapewnienie osobom bezdomnym tymczasowego schronienia wraz z wyżywieniem w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi w roku 2021
Wykonanie: Sylwester Wesołowski
Data: 2021-04-06 13:30
Dział: Zamówienia publiczne » Zamówienia publiczne o wartości równej lub powyżej 130000,00 zł » Zamówienia publiczne o wartości równej lub powyżej 130000,00 zł - rok 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapewnienie osobom bezdomnym tymczasowego schronienia wraz z wyżywieniem w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi w roku 2021
Wykonanie: Sylwester Wesołowski
Data: 2021-04-06 13:29
Dział: Zamówienia publiczne » Zamówienia publiczne o wartości równej lub powyżej 130000,00 zł » Zamówienia publiczne o wartości równej lub powyżej 130000,00 zł - rok 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapewnienie osobom bezdomnym tymczasowego schronienia wraz z wyżywieniem w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi w roku 2021
Wykonanie: Sylwester Wesołowski
Data: 2021-04-06 13:23
Dział: Zamówienia publiczne » Zamówienia publiczne o wartości równej lub powyżej 130000,00 zł » Zamówienia publiczne o wartości równej lub powyżej 130000,00 zł - rok 2021
Opis zmian: dodanie artykułu: Zapewnienie osobom bezdomnym tymczasowego schronienia wraz z wyżywieniem w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi w roku 2021
Wykonanie: Sylwester Wesołowski
Data: 2021-04-06 09:59
Dział: Zamówienia publiczne » Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego » rok 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021
Wykonanie: Sylwester Wesołowski
Data: 2021-04-06 09:59
Dział: Zamówienia publiczne » Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego » rok 2021
Opis zmian: dodanie artykułu: Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021
Wykonanie: Sylwester Wesołowski
Data: 2021-04-02 07:29
Dział: Informacje podstawowe » Komórki organizacyjne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Schemat organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim
Wykonanie: Sylwester Wesołowski
Data: 2021-04-02 07:28
Dział: Informacje podstawowe » Komórki organizacyjne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Schemat organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim
Wykonanie: Sylwester Wesołowski
Data: 2021-04-02 07:23
Dział: Organizacja jednostki i akty prawne » Regulamin organizacyjny
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim z dn. 09.02.2021
Wykonanie: Sylwester Wesołowski
Data: 2021-04-02 07:23
Dział: Organizacja jednostki i akty prawne » Regulamin organizacyjny
Opis zmian: usunięcie artykułu: Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim
Wykonanie: Sylwester Wesołowski
Data: 2021-04-02 07:22
Dział: Organizacja jednostki i akty prawne » Regulamin organizacyjny
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim z dn. 09.02.2021
Wykonanie: Sylwester Wesołowski
Data: 2021-04-02 07:22
Dział: Organizacja jednostki i akty prawne » Regulamin organizacyjny
Opis zmian: dodanie artykułu: Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim z dn. 09.02.2021
Wykonanie: Sylwester Wesołowski
Data: 2021-04-02 07:17
Dział: Organizacja jednostki i akty prawne » Sprawozdania » 2019 r.
Opis zmian: przeniesienie artykułu: Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2014-2021 za rok 2019
Wykonanie: Sylwester Wesołowski
Data: 2021-04-02 07:16
Dział: Organizacja jednostki i akty prawne » Sprawozdania
Opis zmian: usunięcie artykułu: Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
Wykonanie: Sylwester Wesołowski
Data: 2021-04-02 07:16
Dział: Organizacja jednostki i akty prawne » Sprawozdania » 2021 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
Wykonanie: Sylwester Wesołowski
Data: 2021-04-02 07:15
Dział: Organizacja jednostki i akty prawne » Sprawozdania » 2021 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
Wykonanie: Sylwester Wesołowski