Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Zamówienia publiczne poniżej 30000 euro

Zmiana opisu przedmiotu zamówienia - Zakup i dostawa artykułów materiałów zużywalnyc...

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, że w zaproszeniu do składania ofert na Zakup i dostawa artykułów materiałów zużywalnych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim w ramach projektu „Razem Raźniej” zmianie wpis dotyczący opisu przedmiotu zamówienia - Załączniku nr 2 było: Lp. Nazwa artykułu j.m. ilość Cena jedn. (zł) wartość brutto (zł) (...) (...) (...) (...) 2. Rękawice lateksowe/różowe „M” op. 10 ...

Utworzony: 2020-07-09 | Zmodyfikowany: 2020-07-09 14:13

2. Strona główna

Witamy na naszej stronie BIP

W celu zapoznania się z bieżącymi informacjami dotyczącymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim zapraszamy ma stronę mopsostrowiec.pl Od dnia 08.06.2020 (poniedziałek) klienci Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim obsługiwani będą w godzinach 7.00-15.00, w Punkcie Obsługi Klienta na parterze budynku przy ul. Świętokrzyskiej 22, pojedynczo z zachowaniem zasad sanitarno-epidemiologicznych. Prosimy o zakładanie maseczek zasłaniających nos i usta...

Utworzony: 2019-12-31 | Zmodyfikowany: 2020-07-08 14:44

3. zasiłki z pomocy społecznej

Harmonogram uiszczania opłat za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych i mieszkaniu ...

Opłatę za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych i mieszkaniu chronionym za za niżej podane miesiące należy uiszczać przelewem na konto MOPS Nr 93 1020 2629 0000 9102 0341 0503 – we wskazanych terminach: Opłata za miesiąc Termin wpłaty Styczeń 2020 r. do 17.02.2020 Luty 2020 r. do 16.03.2020 Marzec 2020 r. do 15.04.2020 Kwiecień 2020 r. do 15.05.2020 Maj 2020 r. do 15.06.2020 Czerwiec 2020 do 15.07.2020 Lipiec 2020 r. do 17.08.2020 Sierpień 2020 r. do 15.09.2020 Wrzesień 2020 r. do 15.1...

Utworzony: 2020-07-08 | Zmodyfikowany: 2020-07-08 12:45

4. zasiłki z pomocy społecznej

Harmonogram uiszczania opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Opłatę za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w Dziennym Domu „Senior-WIGOR” za niżej podane miesiące należy uiszczać w siedzibie Domu lub w Kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Świętokrzyska 22 albo przelewem na konto MOPS Nr 93 1020 2629 0000 9102 0341 0503 – we wskazanych terminach: Opłata za miesiąc Termin wpłaty Styczeń 2020 r. do 17.02.2020 Luty 2020 r. do 16.03.2020 Marzec 2020 r. do 15.04.2020 Kwiecień...

Utworzony: 2020-01-07 | Zmodyfikowany: 2020-07-08 12:44

5. Do pobrania

Wniosek o wydanie zaświadczenia

Utworzony: 2020-07-08 | Zmodyfikowany: 2020-07-08 12:31

6. Do pobrania

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego wraz z załącznikami

Utworzony: 2020-07-08 | Zmodyfikowany: 2020-07-08 12:24

7. Do pobrania

Wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny lub jej duplikatu

Utworzony: 2020-07-08 | Zmodyfikowany: 2020-07-08 12:17

8. Do pobrania

Wniosek o przyznanie stypendium dla ucznia zamieszkałego na terenie gminy Ostrowiec ...

Utworzony: 2020-07-08 | Zmodyfikowany: 2020-07-08 12:17

9. Do pobrania

Wzory wniosków o świadczenia dla rodzin (aktualizacja na dzień 16.06.2020 r.) do sto...

Wzory wniosków są udostępnione przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Pomocy Społecznej na stronie: WZORY WNIOSKÓW

Utworzony: 2020-07-08 | Zmodyfikowany: 2020-07-08 11:43

10. świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny

Wypłata świadczenia Dobry Start w 2020 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim, Dział Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych, informuje, że w okresie wakacyjnym wypłaty świadczenia ” Dobry Start” będą realizowane co tydzień w każdy czwartek poczynając od 16.07.2020 r.

Utworzony: 2020-07-07 | Zmodyfikowany: 2020-07-07 13:50

11. Zamówienia publiczne poniżej 30000 euro

Zaproszenie do składania ofert - Zakup i dostawa artykułów materiałów zużywalnych dl...

Znak sprawy: A.261.21.2020 Zakup i dostawa artykułów materiałów zużywalnych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim w ramach projektu „Razem Raźniej” Tytuł projektu: „Razem Raźniej” Dofinansowanie: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Nr umowy: RPSW.09.02.01-26-0004/19-00 Numer i nazwa Osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Numer i nazwa Działania: 9.2 Ułatwienie dost...

Utworzony: 2020-07-06 | Zmodyfikowany: 2020-07-06 14:27

12. Zamówienia publiczne poniżej 30000 euro

Zaproszenie do składania ofert - Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków...

Znak sprawy: A.261.20.2020 Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków – 10 rodzin biorących udział w zajęciach organizowanych w ramach tzw. „Szkoły Rodzin” w ramach projektu „Razem Raźniej” Tytuł projektu: „Razem Raźniej” Dofinansowanie: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Nr umowy: RPSW.09.02.01-26-0004/19-00 Numer i nazwa Osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Numer i nazw...

Utworzony: 2020-07-06 | Zmodyfikowany: 2020-07-06 14:00

13. Zamówienia publiczne poniżej 30000 euro

Zaproszenie do składania ofert - Wycieczka autokarowa do miejscowości Chrusty dla 34...

Znak sprawy: A.261.19.2020 Wycieczka autokarowa do miejscowości Chrusty dla 34 osób dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim w ramach projektu „Razem Raźniej” skierowane do podmiotów ekonomii społecznej (PES) Tytuł projektu: „Razem Raźniej” Dofinansowanie: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Nr umowy: RPSW.09.02.01-26-0004/19-00 Numer i nazwa Osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne i wal...

Utworzony: 2020-07-06 | Zmodyfikowany: 2020-07-06 13:32

14. Zamówienia publiczne poniżej 30000 euro

Unieważnienie zapytania ofertowego - Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypa...

A.261.16.2020 W związku z wszczętym w dniu 24.06.2020 r. zapytaniem ofertowym na Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków – 10 rodzin biorących udział w zajęciach organizowanych w ramach tzw. „Szkoły Rodzin” w ramach projektu „Razem Raźniej” skierowane do podmiotów ekonomii społecznej (PES): Gmina Ostrowiec Świętokrzyski - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim unieważnia postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego z dnia...

Utworzony: 2020-07-06 | Zmodyfikowany: 2020-07-06 12:56

15. Zamówienia publiczne poniżej 30000 euro

Unieważnienie zapytania ofertowego - Zakup i sukcesywna dostawa artykułów spożywczyc...

A.261.14.2020 W związku z wszczętym w dniu 24.06.2020 r. zapytaniem ofertowym na Zakup i sukcesywną dostawę artykułów spożywczych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim w ramach projektu „Razem Raźniej”: Gmina Ostrowiec Świętokrzyski - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim unieważnia postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego z dnia 24.06.2020 r. na „Zakup i sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla potr...

Utworzony: 2020-07-06 | Zmodyfikowany: 2020-07-06 12:54

16. Zamówienia publiczne poniżej 30000 euro

Unieważnienie zapytania ofertowego - Zakup i dostawę artykułów materiałów zużywalnyc...

A.261.15.2020 W związku z wszczętym w dniu 24.06.2020 r. zapytaniem ofertowym na Zakup i dostawę artykułów materiałów zużywalnych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim w ramach projektu „Razem Raźniej” skierowane do podmiotów ekonomii społecznej (PES): Gmina Ostrowiec Świętokrzyski - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim unieważnia postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego z dnia 24.06.2020 r. na „Zakup i...

Utworzony: 2020-07-06 | Zmodyfikowany: 2020-07-06 12:54

17. Zamówienia publiczne poniżej 30000 euro

Zaproszenie do składania ofert - Zorganizowanie trzech spotkań integracyjnych dla uc...

Znak sprawy: A.261.18.2020 Zorganizowanie trzech spotkań integracyjnych dla uczestników projektu „Razem Raźniej” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim” skierowane do podmiotów ekonomii społecznej (PES) Tytuł projektu: „Razem Raźniej” Dofinansowanie: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Nr umowy: RPSW.09.02.01-26-0004/19-00 Numer i nazwa Osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczn...

Utworzony: 2020-07-03 | Zmodyfikowany: 2020-07-03 13:35

18. Zamówienia publiczne poniżej 30000 euro

Informacja o wynikach postępowania - Zakup i dostawa artykułów papierniczo - biurowy...

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, że postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na zakup i dostawa artykułów papierniczo – biurowych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim w ramach projektu „Razem Raźniej” wygrała firma: Konkret Plus Leszek Ozioro ul. Chałubińskiego 44, 25-619 Kielce za cenę 4576,16 zł brutto Uzyskując 100 pkt Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy...

Utworzony: 2020-07-03 | Zmodyfikowany: 2020-07-03 12:05

19. Zamówienia publiczne poniżej 30000 euro

Zaproszenie do składania ofert - Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków...

Znak sprawy: A.261.16.2020 Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków – 10 rodzin biorących udział w zajęciach organizowanych w ramach tzw. „Szkoły Rodzin” w ramach projektu „Razem Raźniej” skierowane do podmiotów ekonomii społecznej (PES) Tytuł projektu: „Razem Raźniej” Dofinansowanie: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Nr umowy: RPSW.09.02.01-26-0004/19-00 Numer i nazwa Osi priorytetowej: IX. W...

Utworzony: 2020-06-25 | Zmodyfikowany: 2020-06-25 13:19

20. Zamówienia publiczne poniżej 30000 euro

Zaproszenie do składania ofert - Zakup i dostawę artykułów papierniczo - biurowych d...

Znak sprawy: A.261.12.2020 Zakup i dostawę artykułów papierniczo - biurowych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim w ramach projektu „Razem Raźniej” Tytuł projektu: „Razem Raźniej” Dofinansowanie: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Nr umowy: RPSW.09.02.01-26-0004/19-00 Numer i nazwa Osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Numer i nazwa Działania: 9.2 Ułatwienie dos...

Utworzony: 2020-06-25 | Zmodyfikowany: 2020-06-25 11:14