Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Strona główna

Witamy na naszej stronie BIP

W celu zapoznania się z bieżącymi informacjami dotyczącymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim zapraszamy ma stronę mopsostrowiec.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, że od dnia 01 lutego 2021 obsługę bankową ośrodka przejmuje Santander Bank Polska S.A. Nowe numery kont obowiązujące od 01 lutego 2021 r.: 59 1090 2040 0000 0001 4742 3371 Rachunek bieżący 32 1090 2040 0000 0001 4742 3372 Rachunek dochodów Miejski Ośrodek Pomocy Spo...

Utworzony: 2019-12-31 | Zmodyfikowany: 2021-01-26 08:36

2. Zamówienia publiczne poniżej 30000 euro (do 31.12.2020)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wybór instytucji finansowej zarz...

Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia konkursu ofert. Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych ofert na podstawie kryteriów określonych w ogłoszeniu o zamówieniu na Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim tj. Wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK, Wynagrodzenie zmienne - za osiągnięty wynik [%] w ok...

Utworzony: 2021-01-14 | Zmodyfikowany: 2021-01-14 14:46

3. Zamówienia publiczne poniżej 30000 euro (do 31.12.2020)

Unieważnienie zapytania ofertowego na „kompleksowe usługi pogrzebowe dla potrz...

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, że postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na „kompleksowe usługi pogrzebowe dla potrzeb Gminy Ostrowiec Świętokrzyski -Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim”, unieważnia się ponieważ złożona oferta przekraczała możliwości finansowe Zamawiającego.

Utworzony: 2020-12-29 | Zmodyfikowany: 2020-12-29 13:33

4. Zamówienia publiczne poniżej 30000 euro (do 31.12.2020)

Unieważnienie części II postępowania na Zaopatrywanie w artykuły papierniczo-biurowe...

A.261.62.2020 Gmina Ostrowiec Świętokrzyski - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, że postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na „Zaopatrywanie w artykuły papierniczo-biurowe oraz tonery i materiały eksploatacyjne oraz dostarczanie ich do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Świętokrzyska 22” w Części II - Sprzedaż i dostawa tonerów i materiałów eksploatacyjnych, unieważnia się ponieważ złożone oferty pr...

Utworzony: 2020-12-23 | Zmodyfikowany: 2020-12-23 13:28

5. Zamówienia publiczne poniżej 30000 euro (do 31.12.2020)

Informacja o wynikach postępowania - „Zaopatrywanie w artykuły papierniczo-biu...

A.261.62.2020 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, że zapytanie ofertowe na „Zaopatrywanie w artykuły papierniczo-biurowe oraz tonery i materiały eksploatacyjne oraz dostarczanie ich do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Świętokrzyska 22” w Części I - Sprzedaż i dostawa artykułów papierniczo-biurowych wygrała Firma: SIGNAL Sp. z o.o., Sp. K. Ul. Kilińskiego 35B, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski za cenę: 55801,13 zł uz...

Utworzony: 2020-12-23 | Zmodyfikowany: 2020-12-23 13:24

6. Zamówienia publiczne poniżej 30000 euro (do 31.12.2020)

Unieważnienie cz. I postępowania na „Dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogr...

A.261.58.2020 Gmina Ostrowiec Świętokrzyski - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, że postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na „Dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania: skanerów, switchy zarządzalnych, serwera, serwera plików, systemowego oprogramowania serwerowego, baterii do zasilaczy awaryjnych, zespołów grzewczych do drukarek laserowych, list przeciwprzepięciowych, dysków SSD, akcesoriów do dysków, routera ADSL, patchcordów...

Utworzony: 2020-12-18 | Zmodyfikowany: 2020-12-18 14:00

7. Zamówienia publiczne poniżej 30000 euro (do 31.12.2020)

Informacja o wynikach postępowania na „Zaopatrywanie w artykuły chemiczne i do...

A.261.59.2020 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, że zapytanie ofertowe na „Zaopatrywanie w artykuły chemiczne i dostarczanie ich do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Świętokrzyska 22” wygrała firma: P.H.U. „DTJ” Ul. Pińczowska 1A, 25-116 Kielce za cenę: 26 965,65 zł uzyskując 100 punktów

Utworzony: 2020-12-17 | Zmodyfikowany: 2020-12-17 14:30

8. Zamówienia publiczne poniżej 30000 euro (do 31.12.2020)

Informacja o wynikach postępowania na dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowa...

A.261.58.2020 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, że zapytanie ofertowe Dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania: skanerów, switchy zarządzalnych, serwera, serwera plików, systemowego oprogramowania serwerowego, baterii do zasilaczy awaryjnych, zespołów grzewczych do drukarek laserowych, list przeciwprzepięciowych, dysków SSD, akcesoriów do dysków, routera ADSL, patchcordów, głośników komputerowych, oprogramowania biurowego, klawiatur i myszek dla M...

Utworzony: 2020-12-17 | Zmodyfikowany: 2020-12-17 13:20

9. Zamówienia publiczne poniżej 30000 euro (do 31.12.2020)

Zaproszenie do składania ofert na „Zaopatrywanie w artykuły papierniczo-biurow...

Znak sprawy: A.261.62.2020 Nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Ostrowiec Świętokrzyski - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Świętokrzyska 22, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, woj. świętokrzyskie, tel. 41 276 76 00, faks: 41 265 22 51. Tryb udzielania zamówienia: Zamówienie prowadzone jest z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30.000 Euro netto. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia...

Utworzony: 2020-12-15 | Zmodyfikowany: 2020-12-15 19:23

10. Terminy wypłat i opłat

Informacja dotycząca wypłat świadczeń w grudniu 2020 r.

Informujemy, że wszystkie świadczenia w miesiącu grudniu 2020 roku będą przez Ośrodek wypłacane na bieżąco w miarę posiadanych środków finansowych. Przewidujemy zakończenie wypłat przed Świętami.

Utworzony: 2020-12-14 | Zmodyfikowany: 2020-12-14 11:26

11. Zamówienia publiczne poniżej 30000 euro (do 31.12.2020)

Unieważnienie postępowania na świadczenie porad psychologicznych na rzecz dzieci w M...

A.261.55.2020 Gmina Ostrowiec Świętokrzyski - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, że postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na „świadczenie porad psychologicznych na rzecz dzieci w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski”, unieważnia się ponieważ złożone oferty przekraczały możliwości finansowe Zamawiającego.

Utworzony: 2020-12-11 | Zmodyfikowany: 2020-12-11 18:25

12. Zamówienia publiczne poniżej 30000 euro (do 31.12.2020)

Informacja o wynikach postępowania na świadczenie usług konsultacji profilaktyczno-t...

A.261.56.2020 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, że zapytanie ofertowe na „świadczenie usług konsultacji profilaktyczno-terapeutycznych przez specjalistę profilaktyki uzależnień na rzecz podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski” wygrała Pani: Sobczyk Katarzyna 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski za cenę: 4320,00...

Utworzony: 2020-12-11 | Zmodyfikowany: 2020-12-11 18:13

13. Zamówienia publiczne poniżej 30000 euro (do 31.12.2020)

Informacja o wynikach postępowania na badania lekarskie z zakresu profilaktycznej op...

A.261.57.2020 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, że zapytanie ofertowe na „badania lekarskie z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami” wygrała firma: „Rodzina” Sp. z o.o. Os. Słoneczne 43, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski za cenę sumaryczną: 212,00 zł + 61,00 zł = 273,00 zł uzyskując 100 punktów

Utworzony: 2020-12-11 | Zmodyfikowany: 2020-12-11 18:06

14. Zamówienia publiczne poniżej 30000 euro (do 31.12.2020)

Zaproszenie do składania ofert - Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadz...

Znak sprawy: A.261.61.2020 Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wybór Instytucji Finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszym zaproszeniu do składania ofert oraz na zasadach określonych w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o Pracowniczych Planach Kapitałowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1342 z późn. zm.). Nazwa i adres Zamawiającego. Gmina Ostrowiec Świętokrzy...

Utworzony: 2020-12-11 | Zmodyfikowany: 2020-12-11 14:51

15. Przetargi nieograniczone - rok 2020

Zawiadomienie o ponownej ocenie i wyborze najkorzystniejszej oferty dla części II po...

A.262.5.2020 dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zapewnienie w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. usług całodobowego tymczasowego schronienia w schronisku oraz w schronisku z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych podopiecznym (mężczyznom oraz kobietom) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim” I. Zawiadomienie o ponownej ocenie ofert i wyborze najkorzystniejszej ofert dla częś...

Utworzony: 2020-12-08 | Zmodyfikowany: 2020-12-08 13:27

16. Zamówienia publiczne poniżej 30000 euro (do 31.12.2020)

Modyfikacja i uzupełnienie zaproszenia do składania ofert na Dostawę sprzętu kompute...

A.261.58.2020 Zamawiający Gmina Ostrowiec Świętokrzyski - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje o zmianie treści ogłoszenia dotyczącego postępowania pn. „Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania: skanerów, switchy zarządzalnych, serwera, serwera plików, systemowego oprogramowania serwerowego, baterii do zasilaczy awaryjnych, zespołów grzewczych do drukarek laserowych, list przeciwprzepięciowych, dysków SSD, akcesoriów do dysków, routera ADSL, pat...

Utworzony: 2020-12-08 | Zmodyfikowany: 2020-12-08 11:39

17. Zamówienia publiczne poniżej 30000 euro (do 31.12.2020)

Zaproszenie do składania ofert na „Dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogram...

A.261.58.2020 Nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Ostrowiec Świętokrzyski - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Świętokrzyska 22, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, woj. świętokrzyskie, tel. (41) 276 76 00, faks: (41) 265 22 51. Tryb udzielania zamówienia: Zamówienie prowadzone jest z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30.000 Euro netto. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest „Do...

Utworzony: 2020-12-07 | Zmodyfikowany: 2020-12-08 10:12

18. Zamówienia publiczne poniżej 30000 euro (do 31.12.2020)

Zaproszenie do składania ofert na „kompleksowe usługi pogrzebowe dla potrzeb G...

Znak sprawy: A.261.60.2020 Nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Ostrowiec Świętokrzyski - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Świętokrzyska 22, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, woj. świętokrzyskie, tel. (41) 276 76 00, faks: (41) 265 22 51. Tryb udzielania zamówienia: Zamówienie prowadzone jest z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30.000 Euro netto. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówi...

Utworzony: 2020-12-08 | Zmodyfikowany: 2020-12-08 09:10

19. Zamówienia publiczne poniżej 30000 euro (do 31.12.2020)

Zaproszenie do składania ofert na zaopatrywanie w artykuły chemiczne i dostarczanie ...

Znak sprawy: A.261.59.2020 Nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Ostrowiec Świętokrzyski - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Świętokrzyska 22, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, woj. świętokrzyskie, tel. (41) 276 76 00, faks: (41) 265 22 51. Tryb udzielania zamówienia: Zamówienie prowadzone jest z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30.000 Euro netto. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówi...

Utworzony: 2020-12-07 | Zmodyfikowany: 2020-12-07 14:35

20. Przetargi nieograniczone - rok 2020

Unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty i zawiadomienie o wykluczen...

nr A.262.5.2020 dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Zapewnienie w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. usług całodobowego tymczasowego schronienia w schronisku oraz w schronisku z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych podopiecznym (mężczyznom oraz kobietom) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim” (nr ogłoszenia BZP: 653080-N-2020) Unieważnienie czynności wyboru n...

Utworzony: 2020-12-07 | Zmodyfikowany: 2020-12-07 11:02