Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Zamówienia publiczne poniżej 130000,00 zł - rok 2021

Zawiadomienie o wyborze oferty na zakup i jednorazową dostawę artykułów przemysłowyc...

A.261.23.2021 Gmina Ostrowiec Świętokrzyski - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, że postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na Zakup i jednorazową dostawę artykułów przemysłowych – gier planszowych i terapeutycznych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim w ramach projektu „Razem Raźniej” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim wygrała firma: EL Hydro ...

Utworzony: 2021-04-08 | Zmodyfikowany: 2021-04-08 13:44

2. Zamówienia publiczne poniżej 130000,00 zł - rok 2021

Unieważnienie zapytania ofertowego na Zakup i dostawa materiałów rękodzielniczych do...

A.261.22.2021 Gmina Ostrowiec Świętokrzyski - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim unieważnia postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego z dnia 01.04.2021 r. na „Zakup i dostawa materiałów rękodzielniczych do wykorzystania podczas warsztatów i zajęć dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim w ramach projektu „Razem Raźniej””, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta. W związku z powyższym Zamawiający unieważn...

Utworzony: 2021-04-08 | Zmodyfikowany: 2021-04-08 13:39

3. Zamówienia publiczne poniżej 130000,00 zł - rok 2021

Zawiadomienie o wyborze oferty na zakup i jednorazowa dostawa artykułów materiałów z...

A.261.24.2021 Gmina Ostrowiec Świętokrzyski - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, że postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na zakup i jednorazowa dostawa artykułów materiałów zużywalnych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim w ramach projektu „Razem Raźniej” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim wygrała firma: Signal Sp. z o.o., Sp. K ul. Kilińskiego 35...

Utworzony: 2021-04-08 | Zmodyfikowany: 2021-04-08 13:30

4. Zamówienia publiczne o wartości równej lub powyżej 130000,00 zł - rok 2021

Zapewnienie osobom bezdomnym tymczasowego schronienia wraz z wyżywieniem w schronisk...

Utworzony: 2021-04-06 | Zmodyfikowany: 2021-04-06 13:35

5. rok 2021

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021

Utworzony: 2021-04-06 | Zmodyfikowany: 2021-04-06 09:59

6. Komórki organizacyjne

Schemat organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim

Utworzony: 2020-01-20 | Zmodyfikowany: 2021-04-02 07:29

7. Regulamin organizacyjny

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzysk...

Utworzony: 2021-04-02 | Zmodyfikowany: 2021-04-02 07:23

8. 2021 r.

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Utworzony: 2021-04-02 | Zmodyfikowany: 2021-04-02 07:15

9. Zamówienia publiczne poniżej 130000,00 zł - rok 2021

Zaproszenie do składania ofert na „Zakup i jednorazowa dostawa artykułów mater...

Znak sprawy: A.261.24.2021 Zaproszenie do składania ofert na „Zakup i jednorazowa dostawa artykułów materiałów zużywalnych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim w ramach projektu „Razem Raźniej”” Tytuł projektu: „Razem Raźniej” Dofinansowanie: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Nr umowy: RPSW.09.02.01-26-0004/19-00 Numer i nazwa Osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne i w...

Utworzony: 2021-04-01 | Zmodyfikowany: 2021-04-01 13:00

10. Zamówienia publiczne poniżej 130000,00 zł - rok 2021

Zaproszenie do składania ofert na „Zakup i jednorazowa dostawa artykułów przem...

Znak sprawy: A.261.23.2021 Zapytanie ofertowe na „Zakup i jednorazowa dostawa artykułów przemysłowych – gier planszowych i terapeutycznych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim w ramach projektu „Razem Raźniej”” Tytuł projektu: „Razem Raźniej” Dofinansowanie: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Nr umowy: RPSW.09.02.01-26-0004/19-00 Numer i nazwa Osi priorytetowej: IX. W...

Utworzony: 2021-04-01 | Zmodyfikowany: 2021-04-01 12:05

11. Zamówienia publiczne poniżej 130000,00 zł - rok 2021

Zaproszenie do składania ofert na "Zakup i jednorazowa dostawa materiałów rękod...

Znak sprawy: A.261.22.2021 Zapytanie ofertowe na „Zakup i jednorazowa dostawa materiałów rękodzielniczych do wykorzystania podczas warsztatów i zajęć dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim w ramach projektu „Razem Raźniej” Tytuł projektu: „Razem Raźniej” Dofinansowanie: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Nr umowy: RPSW.09.02.01-26-0004/19-00 Numer i nazwa Osi priorytetowej: IX. Włą...

Utworzony: 2021-04-01 | Zmodyfikowany: 2021-04-01 11:10

12. Zamówienia publiczne poniżej 130000,00 zł - rok 2021

Unieważnienie zapytania ofertowego - Zakup i jednorazowa dostawa artykułów przemysło...

A.261.20.2021 Gmina Ostrowiec Świętokrzyski - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim unieważnia postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego z dnia 22.03.2021 r. na „Zakup i jednorazowa dostawa artykułów przemysłowych – gier planszowych i terapeutycznych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim w ramach projektu „Razem Raźniej” skierowane do podmiotów ekonomii społecznej (PES)”, ponieważ wpłynęła jed...

Utworzony: 2021-03-30 | Zmodyfikowany: 2021-03-30 10:18

13. Zamówienia publiczne poniżej 130000,00 zł - rok 2021

Unieważnienie zapytania ofertowego - „Zakup i jednorazowa dostawa artykułów ma...

A.261.21.2021 Gmina Ostrowiec Świętokrzyski - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim unieważnia postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego z dnia 22.03.2021 r. na „Zakup i jednorazowa dostawa artykułów materiałów zużywalnych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim w ramach projektu „Razem Raźniej” skierowane do podmiotów ekonomii społecznej (PES)”, ponieważ wpłynęła jedna oferta, która podlega odrzuceni...

Utworzony: 2021-03-30 | Zmodyfikowany: 2021-03-30 10:18

14. Zamówienia publiczne poniżej 130000,00 zł - rok 2021

Unieważnienie zapytania ofertowego - Zakup i dostawa materiałów rękodzielniczych do ...

A.261.19.2021 Gmina Ostrowiec Świętokrzyski - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim unieważnia postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego z dnia 22.03.2021 r. na „Zakup i dostawa materiałów rękodzielniczych do wykorzystania podczas warsztatów i zajęć dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim w ramach projektu „Razem Raźniej” skierowane do podmiotów ekonomii społecznej (PES)”, ponieważ nie wpłynęła żadna ...

Utworzony: 2021-03-29 | Zmodyfikowany: 2021-03-29 12:25

15. Zamówienia publiczne poniżej 130000,00 zł - rok 2021

Zaproszenie do składania ofert - Zakup i jednorazowa dostawa artykułów materiałów zu...

Znak sprawy: A.261.21.2021 Tytuł projektu: „Razem Raźniej” Dofinansowanie: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Nr umowy: RPSW.09.02.01-26-0004/19-00 Numer i nazwa Osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Numer i nazwa Działania: 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Numer i nazwa Poddziałania: 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznej Nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Ostr...

Utworzony: 2021-03-22 | Zmodyfikowany: 2021-03-22 19:21

16. Zamówienia publiczne poniżej 130000,00 zł - rok 2021

Zaproszenie do składania ofert - Zakup i jednorazowa dostawa artykułów przemysłowych...

Znak sprawy: A.261.20.2021 Tytuł projektu: „Razem Raźniej” Dofinansowanie: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Nr umowy: RPSW.09.02.01-26-0004/19-00 Numer i nazwa Osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Numer i nazwa Działania: 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Numer i nazwa Poddziałania: 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznej Nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Ostr...

Utworzony: 2021-03-22 | Zmodyfikowany: 2021-03-22 14:50

17. Zamówienia publiczne poniżej 130000,00 zł - rok 2021

Zaproszenie do składania ofert - Zakup i jednorazowa dostawa materiałów rękodzielnic...

Znak sprawy: A.261.19.2021 Tytuł projektu: „Razem Raźniej” Dofinansowanie: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Nr umowy: RPSW.09.02.01-26-0004/19-00 Numer i nazwa Osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Numer i nazwa Działania: 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Numer i nazwa Poddziałania: 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznej Nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Ostr...

Utworzony: 2021-03-22 | Zmodyfikowany: 2021-03-22 13:58

18. Zamówienia publiczne poniżej 130000,00 zł - rok 2021

Unieważnienie zapytanie ofertowego - Zakup i sukcesywna dostawa artykułów spożywczyc...

A.261.18.2021 Gmina Ostrowiec Świętokrzyski - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim unieważnia postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego z dnia 05.03.2021 r. na Zakup i sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim w ramach projektu „Razem Raźniej”, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta. W związku z powyższym Zamawiający unieważnia postępowanie.

Utworzony: 2021-03-15 | Zmodyfikowany: 2021-03-15 14:49

19. Zamówienia publiczne poniżej 130000,00 zł - rok 2021

Zawiadomienie o wyborze oferty na zorganizowanie spotkania wielkanocnego dla uczestn...

A.261.17.2021 Gmina Ostrowiec Świętokrzyski - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, że postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na zorganizowanie spotkania wielkanocnego dla uczestników projektu „Razem Raźniej” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim wygrała firma: F.H.U. Baba Jaga Magdalena Karbowniczek ul. Kilińskiego 57 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski za cenę 2800,00 zł brutto Uzyskując 100 pkt

Utworzony: 2021-03-10 | Zmodyfikowany: 2021-03-10 14:28

20. Zamówienia publiczne poniżej 130000,00 zł - rok 2021

Zawiadomienie o wyborze oferty - zakup i jednorazowa dostawa 10 paczek świątecznych ...

A.261.16.2021 Gmina Ostrowiec Świętokrzyski - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, że postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na Zakup i jednorazowa dostawa 10 paczek świątecznych dla uczestników projektu „Razem Raźniej” prowadzonego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim wygrała Firma: Część I – sprzedaż i dostawa artykuł...

Utworzony: 2021-03-10 | Zmodyfikowany: 2021-03-10 14:26