Statystyki odwiedzin strony BIP

Informacje podstawowe
   Strona główna 2732
   Dane teleadresowe 304
   Kierownictwo Ośrodka 305
   Komórki organizacyjne 295
   Zadania jednostki 216
   Misja Ośrodka 131
   Terminy wypłat i opłat 231
     zasiłki z pomocy społecznej 164
     świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny 159
     dodatki mieszkaniowe oraz energetyczne 102
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza 113
Organizacja jednostki i akty prawne
   Regulamin organizacyjny 162
   Forma prawna 96
   Rejestry i ewidencja 103
     Zarządzenia Kierownika - 2020 51
   Majątek jednostki 121
   Dochody i straty 96
   Sprawozdania finansowe 140
   Sprawozdania 26
     2019 r. 26
Ochrona danych osobowych
   Obowiązek informacyjny 117
Kontrole
   Czynności kontrolne w 2018 roku 113
   Czynności kontrolne w 2019 roku 184
   Czynności kontrolne w 2020 roku 69
Kontrola zarządcza
   Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2015 64
   Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2016 75
   Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2017 70
   Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2018 73
   Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2019 140
Projekty
   Akcja Aktywizacja 95
   Razem Raźniej 173
Zamówienia publiczne
   Przetargi nieograniczone 802
     Przetargi nieograniczone - rok 2020 1028
     Przetargi nieograniczone - rok 2019 154
   Zamówienia publiczne poniżej 30000 euro 1376
   Klauzula RODO - zamówienia publiczne 72
Praca
   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze 830
   Nabór na wolne stanowiska 465
Inne
   Dostęp do Informacji Publicznej 75
   Instrukcja korzystania z BIP 81
   Do pobrania 163
   Deklaracja dostępności 66
   Redakcja BIP 89
Łączna liczba odwiedzin:12006