artykuł nr 1

Wypłata świadczenia Dobry Start w 2020 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim, Dział Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych, informuje, że w okresie wakacyjnym wypłaty świadczenia ” Dobry Start” będą realizowane co tydzień w każdy czwartek poczynając od 16.07.2020 r.

artykuł nr 2

HARMONOGRAM WYPŁAT ŚWIADCZEŃ na rok 2020

WYPŁATY NA KONTA BANKOWE na miesiąc STYCZEŃ 2020

 • od 13.01.2020 r. do 15.01.2020 r. – świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych i zasiłków dla opiekunów;
 • od 15.01.2020 r. do 17.01.2020 r.- zasiłków pielęgnacyjnych;
 • od 17.01.2020 r. do 22.01.2020 r.- świadczeń wychowawczych ( 500+);
 • 22.01.2020 r. – funduszu alimentacyjnego;
 • od 27.01.2020 r. do 29.01.2020 r.- zasiłków rodzinnych i świadczeń rodzicielskich;

WYPŁATY NA KONTA BANKOWE na miesiąc LUTY 2020

 • od 12.02.2020 r. do 14.02.2020 r.- świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych i zasiłków dla opiekunów;
 • od 14.02.2020 r. do 18.02.2020 r.- zasiłków pielęgnacyjnych;
 • od 18.02.2020 r. do 21.02.2020 r.- świadczeń wychowawczych ( 500+);
 • 24.02.2020 r. – funduszu alimentacyjnego;
 • od 26.02.2020 r. do 28.02.2020 r.- zasiłków rodzinnych i świadczeń rodzicielskich;

WYPŁATY NA KONTA BANKOWE na miesiąc MARZEC 2020

 • od 11.03.2020 r. do 13.03.2020 r.- świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych i zasiłków dla opiekunów;
 • od 13.03.2020 r. do 17.03.2020 r.- zasiłków pielęgnacyjnych;
 • od 17.03.2020 r. do 19.03.2020 r.- świadczeń wychowawczych ( 500+);
 • 24.03.2020 r. – funduszu alimentacyjnego;
 • od 26.03.2020 r. do 30.03.2020 r.- zasiłków rodzinnych i świadczeń rodzicielskich;

WYPŁATY NA KONTA BANKOWE na miesiąc KWIECIEŃ 2020

 • od 14.04.2020 r. do 16.04.2020 r.- świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych i zasiłków dla opiekunów;
 • od 16.04.2020 r. do 20.04.2020 r.- zasiłków pielęgnacyjnych;
 • od 20.04.2020 r. do 22.04.2020 r.- świadczeń wychowawczych ( 500+);
 • 22.04.2020 r. – funduszu alimentacyjnego;
 • od 27.04.2020 r. do 30.04.2020 r.- zasiłków rodzinnych i świadczeń rodzicielskich;

WYPŁATY NA KONTA BANKOWE na miesiąc MAJ 2020

 • od 12.05.2020 r. do 14.05.2020 r.- świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych i zasiłków dla opiekunów;
 • od 14.05.2020 r. do 18.05.2020 r.- zasiłków pielęgnacyjnych;
 • od 18.05.2020 r. do 20.05.2020 r.- świadczeń wychowawczych ( 500+);
 • 25.05.2020 r. – funduszu alimentacyjnego;
 • od 27.05.2020 r. do 29.05.2020 r.- zasiłków rodzinnych i świadczeń rodzicielskich;

WYPŁATY NA KONTA BANKOWE na miesiąc CZERWIEC 2020

 • od 12.06.2020 r. do 16.06.2020 r.- świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych i zasiłków dla opiekunów;
 • od 16.06.2020 r. do 18.06.2020 r.- zasiłków pielęgnacyjnych;
 • od 18.06.2020 r. do 22.06.2020 r.- świadczeń wychowawczych ( 500+);
 • 24.06.2020 r. – funduszu alimentacyjnego;
 • od 26.06.2020 r. do 30.06.2020 r.- zasiłków rodzinnych i świadczeń rodzicielskich;

WYPŁATY NA KONTA BANKOWE na miesiąc LIPIEC 2020

 • od 13.07.2020 r. do 15.07.2020 r.- świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych i zasiłków dla opiekunów;
 • od 15.07.2020 r. do 17.07.2020 r.- zasiłków pielęgnacyjnych;
 • od 17.07.2020 r. do 21.07.2020 r.- świadczeń wychowawczych ( 500+);
 • 23.07.2020 r. – funduszu alimentacyjnego;
 • od 27.07.2020 r. do 29.07.2020 r.- zasiłków rodzinnych i świadczeń rodzicielskich;

WYPŁATY NA KONTA BANKOWE na miesiąc SIERPIEŃ 2020

 • od 11.08.2020 r. do 13.08.2020 r.- świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych i zasiłków dla opiekunów;
 • od 13.08.2020 r. do 17.08.2020 r.- zasiłków pielęgnacyjnych;
 • od 17.08.2020 r. do 19.08.2020 r.- świadczeń wychowawczych ( 500+);
 • 24.08.2020 r. – funduszu alimentacyjnego;
 • od 26.08.2020 r. do 28.08.2020 r.- zasiłków rodzinnych i świadczeń rodzicielskich

WYPŁATY NA KONTA BANKOWE na miesiąc WRZESIEŃ 2020

 • od 14.09.2020 r. do 16.09.2020 r.- świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych i zasiłków dla opiekunów;
 • od 16.09.2020 r. do 18.09.2020 r.- zasiłków pielęgnacyjnych;
 • od 18.09.2020 r. do 22.09.2020 r.- świadczeń wychowawczych ( 500+);
 • 23.09.2020 r. – funduszu alimentacyjnego;
 • od 28.09.2020 r. do 30.09.2020 r.- zasiłków rodzinnych i świadczeń rodzicielskich

WYPŁATY NA KONTA BANKOWE na miesiąc PAŹDZIERNIK 2020

 • od 13.10.2020 r. do 15.10.2020 r.- świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych i zasiłków dla opiekunów;
 • od 15.10.2020 r. do 19.10.2020 r.- zasiłków pielęgnacyjnych;
 • od 19.10.2020 r. do 21.10.2020 r.- świadczeń wychowawczych ( 500+);
 • 22.10.2020 r.- funduszu alimentacyjnego;
 • od 26.10.2020 r. do 28.10.2020 r.- zasiłków rodzinnych i świadczeń rodzicielskich

WYPŁATY NA KONTA BANKOWE na miesiąc LISTOPAD 2020

 • od 13.11.2020 r. do 17.11.2020 r.- świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych i zasiłków dla opiekunów ;
 • od 16.11.2020 r. do 18.11.2020 r.- zasiłków pielęgnacyjnych;
 • od 18.11.2020 r. do 20.11.2020 r.- świadczeń wychowawczych ( 500+);
 • 23.11.2020 r.- funduszu alimentacyjnego;
 • od 26.11.2020 r. do 30.11.2020 r.- zasiłków rodzinnych i świadczeń rodzicielskich

WYPŁATY NA KONTA BANKOWE na miesiąc GRUDZIEŃ 2020

 • od 14.12.2020 r. do 16.12.2020 r.- świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych i zasiłków dla opiekunów;
 • od 16.12.2020 r. do 18.12.2020 r.- zasiłków pielęgnacyjnych;
 • od 18.12.2020 r. do 22.12.2020 r.- świadczeń wychowawczych ( 500+);
 • 22.12.2020 r.- funduszu alimentacyjnego;
 • od 28.12.2020 r. do 30.12.2020 r.- zasiłków rodzinnych i świadczeń rodzicielskich

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ostrowcu Świętokrzyskim
mgr Magdalena Salwerowicz