artykuł nr 1

Zmiana opisu przedmiotu zamówienia - Zakup i...

Zmiana opisu przedmiotu zamówienia - Zakup i dostawa artykułów materiałów zużywalnych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim w ramach projektu „Razem Raźniej”

artykuł nr 2

Zaproszenie do składania ofert - Zakup i dostawa...

Zaproszenie do składania ofert - Zakup i dostawa artykułów materiałów zużywalnych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim w ramach projektu „Razem Raźniej”

artykuł nr 3

Zaproszenie do składania ofert - Ubezpieczenie od...

Zaproszenie do składania ofert - Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków - 10 rodzin biorących udział w zajęciach organizowanych w ramach tzw. „Szkoły Rodzin” w ramach projektu „Razem Raźniej”

artykuł nr 4

Zaproszenie do składania ofert - Wycieczka...

Zaproszenie do składania ofert - Wycieczka autokarowa do miejscowości Chrusty dla 34 osób dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim w ramach projektu „Razem Raźniej”” skierowane do podmiotów ekonomii społecznej (PES)

artykuł nr 5

Unieważnienie zapytania ofertowego -...

Unieważnienie zapytania ofertowego - Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków - 10 rodzin biorących udział w zajęciach organizowanych w ramach tzw. „Szkoły Rodzin” w ramach projektu „Razem Raźniej” skierowane do podmiotów ekonomii społecznej (PES)