artykuł nr 1

Zawiadomienie o ponownej ocenie i wyborze...

Zawiadomienie o ponownej ocenie i wyborze najkorzystniejszej oferty dla części II postępowania pn. Zapewnienie w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. usług całodobowego tymczasowego schronienia w schronisku oraz w schronisku z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych podopiecznym (mężczyznom oraz kobietom) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim

artykuł nr 2

Unieważnienie czynności wyboru...

Unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty i zawiadomienie o wykluczeniu wykonawcy i odrzuceniu jego oferty dla części II postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Zapewnienie w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. usług całodobowego tymczasowego schronienia w schronisku oraz w schronisku z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych podopiecznym (mężczyznom oraz kobietom) Miejskiego Ośrodka Pomocy ...

artykuł nr 3

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zapewnienie w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. usług całodobowego tymczasowego schronienia w schronisku oraz w schronisku z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych podopiecznym (mężczyznom oraz kobietom) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim

artykuł nr 4

Protokół z otwarcia ofert w sprawie realizacji...

Protokół z otwarcia ofert w sprawie realizacji zamówienia publicznego pn. Zapewnienie w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. usług całodobowego tymczasowego schronienia w schronisku oraz w schronisku z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych podopiecznym (mężczyznom oraz kobietom) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim.

artykuł nr 5

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Świadczenie w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, w miejscu zamieszkania podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim