artykuł nr 1

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko...

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor

artykuł nr 2

Lista kandydatów spełniających wymagania...

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne w naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Świętokrzyska 22 - podinspektor

artykuł nr 3

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Miejskim...

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Świętokrzyska 22 - Podinspektora w Dziale Pomocy Środowiskowej

artykuł nr 4

Informacja o wynikach naboru na wolne kierownicze...

Informacja o wynikach naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Zastępca Kierownika w Dziale Pomocy Środowiskowej Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko...

artykuł nr 5

Lista kandydatów spełniających wymagania...

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne w naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim - Zastępca Kierownika w Dziale Środowiskowej