artykuł nr 1

Rejestry i ewidencje

W jednostce prowadzone są rejestry:

  • Rejestr pracowników i zleceniobiorców,
  • Rejestr pism przychodzących i wychodzących,
  • Rejestr uchwał, zarządzeń, upoważnień organów,
  • Księgi rachunkowe,
  • Ewidencja środków trwałych,
  • Ewidencja wyposażenia,
  • Ewidencja sprawozdań.


Oryginały rejestrów i ewidencji znajdują się w siedzibie jednostki i są udostępniane na wniosek zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.