artykuł nr 1

Informacja dotycząca wypłat świadczeń w grudniu 2020 r.

Informujemy, że wszystkie świadczenia w miesiącu grudniu 2020 roku będą przez Ośrodek wypłacane na bieżąco w miarę posiadanych środków finansowych.
Przewidujemy zakończenie wypłat przed Świętami.