artykuł nr 1

Harmonogram uiszczania opłat za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych i mieszkaniu chronionym

Opłatę za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych i mieszkaniu chronionym za za niżej podane miesiące należy uiszczać przelewem na konto MOPS Nr 93 1020 2629 0000 9102 0341 0503 – we wskazanych terminach:

Opłata za miesiącTermin wpłaty
Styczeń 2020 r.do 17.02.2020
Luty 2020 r.do 16.03.2020
Marzec 2020 r.do 15.04.2020
Kwiecień 2020 r.do 15.05.2020
Maj 2020 r.do 15.06.2020
Czerwiec 2020do 15.07.2020
Lipiec 2020 r.do 17.08.2020
Sierpień 2020 r.do 15.09.2020
Wrzesień 2020 r.do 15.10.2020
Październik 2020 r.do 16.11.2020
Listopad 2020 r.do 15.12.2020
Grudzień 2020 r.do 15.01.2021