artykuł nr 1

Unieważnienie zapytania ofertowego na „Zakup i dostawę artykułów materiałów zużywalnych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim w ramach projektu „Razem Raźniej”

Znak sprawy:  A.261.21.2020

 
Gmina Ostrowiec Świętokrzyski - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim unieważnia postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego z dnia 07.07.2020 r. na Zakup i dostawę artykułów materiałów zużywalnych dla potrzeb  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim w ramach projektu „Razem Raźniej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
Zamawiający informuje, że unieważnia się postępowanie z uwagi na brak wpłynięcia ofert na w/w zapytanie.