artykuł nr 1

Unieważnienie zapytania ofertowego na „Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków - 10 rodzin biorących udział w zajęciach organizowanych w ramach tzw. „Szkoły Rodzin” w ramach projektu „Razem Raźniej””

Znak sprawy: A.261.20.2020

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim unieważnia postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego z dnia 06.07.2020 r. na Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków – 10 rodzin biorących udział w zajęciach organizowanych w ramach tzw. „Szkoły Rodzin” w ramach projektu „Razem Raźniej””, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
Zamawiający informuje, że unieważnia się postępowanie z uwagi na brak wpłynięcia ofert na w/w zapytanie.