artykuł nr 1

Unieważnienie zapytanie ofertowego - Zakup i sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim w ramach projektu „Razem Raźniej”

A.261.18.2021

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim unieważnia postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego z dnia 05.03.2021 r. na Zakup i  sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla potrzeb  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim w ramach projektu „Razem Raźniej”, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta.

W związku z powyższym Zamawiający unieważnia postępowanie.