artykuł nr 1

Zawiadomienie o wyborze oferty na zakup i jednorazowa dostawa artykułów materiałów zużywalnych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim w ramach projektu „Razem Raźniej” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim

A.261.24.2021

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, że postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na zakup i jednorazowa dostawa artykułów materiałów zużywalnych dla potrzeb  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim w ramach projektu „Razem Raźniej” realizowanego przez  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim wygrała firma:

Signal Sp. z o.o., Sp. K
ul. Kilińskiego 35 b
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
za cenę 2282,00 zł brutto
Uzyskując 100 pkt