artykuł nr 1

Sprawozdanie za rok 2019 z realizacji Gminnego Programu Wspierającego Rozwiązywanie Problemu Bezdomności w Ostrowcu Świętokrzyskim na lata 2017-2020

Dostępne kategorie:
2019 r.