artykuł nr 1

Ogłoszenie o zamówieni na usługi społeczne - Świadczenie w okresie od 1 sierpnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. usług opieki wytchnieniowej dla mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

Ogłoszenie o zamówieni na usługi społeczne

Nr postępowania: A.262.1.2020

Świadczenie w okresie od 1 sierpnia 2020 r. do 31 grudnia  2020 r. usług opieki wytchnieniowej dla mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

Zamówienie na usługi społeczne o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w art. 138 g ust. 1 Prawa zamówień publicznych